Ted Baker cửa hàngs Near Đường Lê Lợi 67, Ho Chi Minh City