10.77338183 106.7004886

Ted Baker

  • Saigon Centre
  • No L2/17, Saigon Centre, 65 Đ Lê Lợi
    Phường Bến Nghé
    Ho Chi Minh City
  • Gọi Hướng
Ted Baker - Phường Bến Nghé, Ho Chi Minh City

Dòng thời gian xã hội

{"293038":"https:\/\/stores.tedbakervietnam.vn\/ted-baker-saigon-centre-clothing-shop-phuong-ben-nghe-ho-chi-minh-city-315647\/TimelineDetails\/293038","292303":"https:\/\/stores.tedbakervietnam.vn\/ted-baker-saigon-centre-clothing-shop-phuong-ben-nghe-ho-chi-minh-city-315647\/TimelineDetails\/292303","291991":"https:\/\/stores.tedbakervietnam.vn\/ted-baker-saigon-centre-clothing-shop-phuong-ben-nghe-ho-chi-minh-city-315647\/TimelineDetails\/291991","291994":"https:\/\/stores.tedbakervietnam.vn\/ted-baker-saigon-centre-clothing-shop-phuong-ben-nghe-ho-chi-minh-city-315647\/TimelineDetails\/291994","291997":"https:\/\/stores.tedbakervietnam.vn\/ted-baker-saigon-centre-clothing-shop-phuong-ben-nghe-ho-chi-minh-city-315647\/TimelineDetails\/291997"}